HS. ROBOT 301 - Lập trình Robot VEX VR

KidsCode STEM
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

    Hiện có rất nhiều lựa chọn về các chương trình lập trình trực tuyến, vậy điều gì làm cho VEXcode VR trở nên khác biệt? Nếu bạn đang sử dụng VEX Robotics trong lớp học của mình, cho một cuộc thi, hoặc cả hai, VEXCode VR cho phép học viên tiếp tục học cùng một ngôn ngữ lập trình được sử dụng cho tất cả các nền tảng VEX. Ngoài ra, học viên có thể tìm hiểu cách sử dụng cảm biến với robot để tạo ra các hành động phức tạp (và thú vị) hơn.

Giới thiệu khóa học

    Nếu bạn hiện đang không sử dụng VEX Robotics nhưng muốn thử sức giảng dạy bộ môn Khoa học Máy tính, thì VEXcode VR có một số tính năng mà sẽ khiến bạn thấy thú vị. Sử dụng robot để phục vụ giáo dục bộ môn KHMT theo nhiều cách. Đầu tiên, robot rất thú vị. Bất kể môn học nào, giáo viên luôn tìm cách để thu hút và thúc đẩy học sinh của mình. Robot có thể giúp đưa KHMT vào cuộc sống. Ngoài ra, mức độ tiếp xúc/ảnh hưởng của robot trong cuộc sống thường nhật của học viên cung cấp một kết nối tự nhiên và chân thực cho việc tiếp thu kiến thức của học viên. Quá trình phát triển các giải pháp lập trình bằng robot cung cấp bối cảnh phù hợp để thu hút sinh viên tham gia vào KHMT. Robot sử dụng vật lý và cảm biến cũng như tích hợp Khoa học máy tính vào STEM. Các thử thách trong Sân chơi ảo giúp sinh động việc học STEM và cung cấp các bài khảo sát để thúc đẩy tốt nhất việc học của học sinh.

 

Nội dung khóa học

  • Bài 0: Giới thiệu giải pháp Robot Vex VR 04:22
  • Bài 1: Những khái niệm cơ bản với Vex VR 03:17
  • Bài 2: Lập trình di chuyển với Vex VR 16:30
  • Bài 3: Lập trình sử dụng bút và vòng lặp với Vex VR 10:07
  • Bài 4: Lập trình cảm biến chạm 16:50
  • Bài 5: Cảm biến khoảng cách 14:12
  • Bài 6: Định vị vị trí 19:22

Thông tin giảng viên

KidsCode STEM
222 Học viên 30 Khóa học
- KidsCode STEM

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Lập trình Drone
KidsCode STEM
(0) 1 Học viên
Membership
LỚP 12
KidsCode STEM
(0) 10 Học viên
Membership
LỚP 11
KidsCode STEM
(0) 5 Học viên
Membership
LỚP 10
KidsCode STEM
(0) 7 Học viên
Membership
LỚP 9
KidsCode STEM
(0) 7 Học viên
Membership

Thanh toán mua khóa học

299.000

-51%

Thời lượng: 1 giờ 24 phút
Giáo trình: 7 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC