Lập trình robot Giáo dục - Tin học 10 (VEX IQ)

KidsCode STEM
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Sau khóa học, học viên sẽ:

  - Thành thạo lập trình điều khiển robot giáo dục với ngôn ngữ lập trình trực quan, C/C++ hoặc Python

  - Dễ dàng triển khai chuyên đề học tập định hướng khoa học máy tính - Tin học 10.

  - Có khả năng xây dựng các chủ đề STEM cho môn Tin học và STEM tích hợp liên môn.

  - Có thể xây dựng, vận hành CLB Robot và hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi KHKT các cấp.

Giới thiệu khóa học

- Thực hành với các bộ phận của robot giáo dục.

- Kết nối robot giáo dục với máy tính.

- Lập trình điều khiển robot giáo dục.

- Xây dựng và thực hiện dự án STEM với robot giáo dục.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu chung
 • Bài 1: Robot
 • Bài 2: Robot giáo dục VEX IQ
 • Bài 3: Thực hành kiểm tra các bộ phận của robot giáo dục
 • Bài 4. Thực hành các bộ phận của robot giáo dục
 • Bài 1: Kết nối robot giáo dục VEX IQ với máy tính
 • Bài 2: Thực hành kết nối và nạp chương trình cho robot giáo dục VEX IQ
 • Bài 1. Thực hành điều khiển robot giáo dục di chuyển
 • Bài 2. Thực hành lập trình robot tham gia giao thông
 • Bài 3: Thực hành lập trình robot tránh vật cản
 • Bài 4: Thực hành lập trình robot phân loại màu sắc
 • Bài 5: Thực hành lập trình robot VEX IQ tự hành
 • Bài 6: Thực hành robot VEX IQ điều khiển từ xa thông qua tay điều khiển
 • Xây dựng và thực hiện dự án STEM với robot giáo dục.

Thông tin giảng viên

KidsCode STEM
222 Học viên 30 Khóa học
- KidsCode STEM

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ROBOT GIÁO DỤC – TIN HỌC 10-CHUYÊN ĐỀ 3
KidsCode STEM
(0) 0 Học viên
499.000đ
699.000đ
(-29%)
LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ROBOT GIÁO DỤC – TIN HỌC 10-CHUYÊN ĐỀ 2
KidsCode STEM
(0) 0 Học viên
499.000đ
699.000đ
(-29%)
LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ROBOT GIÁO DỤC – TIN HỌC 10 - CHUYÊN ĐỀ 1
KidsCode STEM
(0) 1 Học viên
499.000đ
699.000đ
(-29%)
Lập trình robot Giáo dục - Tin học 10 (Arduino robot)
KidsCode STEM
(0) 36 Học viên
Membership

Thanh toán mua khóa học

499.000

-29%

Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 14 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC