HS.Online- Kỹ sư Robotics (KCBot INO)

KidsCode STEM

(1)
1.500.000đ
1.200.000đ

HS. ROBOT 001- Kỹ sư Robotics (KCBot INO_1)

KidsCode STEM

(0)
599.000đ
449.000đ

GV. ROBOT 002- Kỹ sư Robotics level 1(KCBot INO_2)

KidsCode STEM

(0)
5.000.000đ
4.000.000đ

GV. ROBOT 001- Kỹ sư Robotics (KCBot INO )

KidsCode STEM

(0)
5.000.000đ
4.000.000đ

HS. AR 001- KHÔNG GIAN THỰC TẾ ẢO

KidsCode STEM

(0)

Miễn phí

GV. AR 001- KHÔNG GIAN THỰC TẾ ẢO

KidsCode STEM

(0)

Miễn phí

HS. ROBOT - Lập trình robot VEX GO

KidsCode STEM

(0)

3.360.000đ

MẦM NON SÁNG TẠO MRT – GOMA HAND

KidsCode STEM

(0)

Miễn phí

ROBOT _ TÀI LIỆU KỸ THUẬT

KidsCode STEM

(0)

Miễn phí

GV. ROBOT 102- Kỹ sư tương lai (HUNA)-level 2

Lê Thị Ngọc Vân

(1)
5.000.000đ
4.000.000đ

GV. ROBOT 101- Kỹ sư tương lai (HUNA)-level 1

KidsCode STEM

(1)
5.000.000đ
4.000.000đ

GV. ROBOT 101- Kỹ sư tương lai (HUNA)

Lê Thị Ngọc Vân

(1)
5.000.000đ
4.000.000đ

Hướng dẫn lập trình Bộ Arduino

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)

Miễn phí

GV. Giáo dục STEM từ Lý thuyết đến Thực hành

Lê Thị Ngọc Vân

(0)
699.000đ
499.000đ

GV. IoT 001 - Lập trình Arduino

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)
499.000đ
299.000đ

HS.ONLINE IoT 001 - Lập trình Arduino

KidsCode STEM

(0)
499.000đ
299.000đ

HS. IoT 001 - Lập trình Arduino

KidsCode STEM

(0)

3.600.000đ

HS. ROBOT 301 - Lập trình Robot VEX VR

KidsCode STEM

(0)
599.000đ
299.000đ

GV. ROBOT 501 - Lập trình Điều khiển Robot MBot

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)
699.000đ
499.000đ

3D 101 - Thiết kế & Chế tạo máy in 3D Level 1

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)

Miễn phí

GV. CS 001 - Lập trình Scratch

KidsCode STEM

(1)

Miễn phí

HS. CS 001 - Bé lập trình 2D với Scratch.

KidsCode STEM

(0)
2.880.000đ
2.400.000đ

GV. IoT 101 - Lập trình Micro:Bit

KidsCode STEM

(0)

Miễn phí

HS. IoT 101 - Lập trình Micro:Bit

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)

Miễn phí

HS. IoT 201 - Lập trình Cảm biến và Dữ liệu

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)
600.000đ
350.000đ

GV. IoT 201 - Lập trình Cảm biến và Dữ liệu

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)
600.000đ
350.000đ

GV. CS 202 - Lập trình Minecraft

Lê Thị Ngọc Vân

(0)
599.000đ
299.000đ

GV. ROBOT 401 - Lập trình Robot VEX IQ

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)
599.000đ
399.000đ

HS.ONLINE ROBOT - Kỹ sư Robotics với VEX IQ - Level 1

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)
599.000đ
399.000đ

HS. ROBOT - Kỹ sư Robotics với VEX IQ - Level 1

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)

3.600.000đ